رانندگان نفتکش هم به کمپین اعتصاب۱۴۰۰ پیوستند؛ کمبود سوخت در جایگاه‌ها

وزیر نفت خواست کارگران پیمانی را «فراقانونی» خواند!

  • اعتصاب کارکنان پیمانی صنعت نفت در ۱۰ روز گذشته در بیش از ۶۷ شرکت در هشت استان مختلف کشور گسترده شده و ده‌ها هزار کارگر به این اعتصاب پیوسته‌اند.
    • اعتصاب رانندگان نفتکش‌های پالایشگاه‌ها سبب شد از بامداد دوشنبه هفتم تیرماه برخی از جایگاه‌های سوخت کشور با مشکل نبودن بنزین مواجه شوند.
    • وزیر نفت با بیان اینکه مطالبات کارکنان پیمانی به وزارت نفت مربوط نیست گفته که خواست کارگران برای تغییر شرایط شغلی و افزایش درآمدشان «فراقانونی» است!
    • در نشست روز گذشته کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی که با حضور مقامات دولتی برای حل مشکل کارگران برگزار شد فقط درباره کارکنان رسمی صحبت شده است.
    • برگزاری این نشست و ظاهرا رسیدگی به خواست کارکنان و کارگران رسمی و نادیده گرفتن حقوق و خواست‌های کارگران پیمانی از نگاه بسیاری از ناظران با هدف تفرقه بین کارکنان صنعت نفت صورت می‌گیرد تا با وعده‌ به بخشی از آنها بتوانند از ادامه‌ و گسترش اعتصاب و همبستگی آنان جلوگیری کنند.