دیکتاتور بلاروس در آستانه سقوط! آیا نظام لشگر فاطمیون به بلاروس خواهد فرستاد ؟؟

یکی از آخرین دیکتاتورهای منطقه و اروپا در سراشیبی تند سقوط قرار گرفته و بزودی از کشورش فرار خواهد کرد. این موضوع موجب ترس و استرس بسیار زیاد برای خامنه ای و پوتین شده و امکان دارد مثل سوریه به آنجا نیرو اعزام کنند !
آیت اله سکسی نژاد گفته که چند امامزاده از زمان خیلی قدیم در بلاروس وجود دارد که نیاز به مدافعان حرم داریم ولی افغانها دیگر تمایلی به رفتن به ان هوای سرد بلاروس را ندارند و سردار سلیمانی هم که کتلت شده و دیگر نیست …. بدبختی نظام دیگر پولی هم برای اینکار ها ندارد !!
همه بگید : وای خفاش !!! یا ضامن خفاش !!!  ….