دیکتاتورها کرونا را رها نمی‌کنند!- فیلم

این می‌تواند یک دستاورد باشد. بلا برای ما تبدیل می‌شود به نعمت، تهدید تبدیل می‌شود به فرصت

چگونه بلای کرونا برای خامنه‌ای و نظامش فرصت و نعمت می‌شود؟

روزنامه جهان صنعت در ادامه با اشاره به فوران خشم سراسری مردم هشدار داد

مردم دیگر از دعواهای سیاسی بر سر کرونا و سایر موارد اطراف‌شان خسته شده‌اند. این کاسه صبر نیز حدی دارد

یک خانم هم‌وطن از تهران:

۴۲ساله خون مردم‌رو تو شیشه کردن ۴۲ساله مثل زالو چسبیدن به مردم. تا کی نسل‌کشی ملت همگی باید بخوان که خامنه‌ای و تمام افراد دور و برش تو دادگاه حضور پیدا کنند بیان جواب بدن این خون شهیدان ‌رو

خامنه ای دیکتاتور و قاتل مردم ایران فکر می‌کند با درگیر کردن مردم با بحران کرونا، به‌قول مقاله‌نویس جهان صنعت «منازعه» مردم با آنها به تأخیر می‌افتد، اما این یک گمان باطل است و مردم در همین خیرش‌های اخیر سراوان و مردمان غیور بلوچ و کوهستک هرمزگان و تظاهرات سراسر بازنشستگان نشان دادند که بی‌کرونا و با کرونا عزمشان برای سرنگونی رژیم ولایت که عامل همه بدبختی‌هاست جزم است و فریاد می‌کنند که «کف خیابون به دست میاد حقمون»