دیدار جمعی از فعالین ملی-مدنی اردبیلی با خانواده عباس لسانی فعال سرشناس آذربایجانی محبوس در زندان

دیدار جمعی از فعالین ملی-مدنی اردبیلی با خانواده عباس لسانی فعال سرشناس آذربایجانی محبوس در زندان

بعد از ظهر روز جمعه مورخه ۲۹ آذر۱۳۹۸ جمعی از فعالین ملی-مدنی به دیدار خانواده عباس لسانی فعال سرشناس آذربایجانی محبوس در زندان اردبیل رفتند.

پیشتر شعبه یک دادگاه تجدید نظر اردبیل به ریاست ” ناصر عتباتی “دادستان پیشین و مدیرکل فعلی دادگستری استان اردبیل حکم  ٨ سال حبس تعزیری “عباس لسانی” فعال سیاسی سرشناس تورک را به ۱۵ سال افزایش داده بود.

عباس لسانی در جلسه دادگاه تجدید نظر خطاب به قاضی گفته بود:

“حکم هر چه باشد ؛

حتی حبس ابد و اعدام !

ذره ای عقب نشینی نخواهم کرد.

اگر تنها یک سلول زنده هم از بدنم باقی بماند.

آنهم در راه ملت و وطنم آذربایجان مبارزه خواهد کرد.”