دکتر ناصر همتی بازداشت شد.

دکتر ناصر همتی کیست؟!

دکتر ناصر همتی روانپزشکی است که سال‌هاست در حرفه خود به عمق فاجعه افسردگی در جامعه کوچک استان ایلام پی برده است.

ایشان فردی‌ست که در بطن مشکلات و آسیب‌های اجتماعی جامعه ست، هر روز با صدها بیمار در ارتباط هستند.

بیمارانی که برای نجات روح و روان خود از آنچه جامعه بر سر آنها آورده است به آخرین امید یعنی بستری شدن در بیمارستان‌های اعصاب و روان چنگ زده‌اند.

موج ناامیدی و آینده تاریک که تمام افراد جامعه در هر سنی را غرق تنهایی و افسردگی کرده است. در حقیقت ایشان درد مردم را با روح و جان خود فهمیده است.