دکانشان تعطیل شد

دکانشان تعطیل شد!
حالا #دست_به_دامان #علم شده اند
#دین فروشان ، خود را در یک قدمی #مرگ میبینند و انگار #توکل_به_خدا یادشان رفته
توکل بر خدا فقط برای جیبهیایشان و دکان #دین_فروشی بود .
انگار از رفتن به #بهشت واحمه دارند ، دیگر نه #کلیسا #نه #مسجد و نه #خانگاه شفا نمیدهد ، خود آنها هم #قرنطینه شدند.
اما نکته ای دارد و آن هم این است که فردا ک علم #کرونا را ب زانو درآورد ، آیه ای و یا #حدیث و #روایت ی پیدا میکنند که #اسلام در هزار و چهارصد سال پیش و #مسیحیت  و #یهودیت در دو هزار سال پیش و #سوفی_گری در هزاره های اول بشریت همه را می دانستند به #خدا قسم !
کرونا هر چقدر بد بود ، تنها خوبیش این بود ک #کاسه_کوزه این دین فروشان را ب هم ریخت
@iman_iranayande
#iman_iranayande
#iranayande