دو نفر از عوامل ساخت فیلم روز صفر در آلمان اعلام پناهندگی کردند.

دو نفر از عوامل ساخت فیلم سیاسی و امنیتی روز صفر (درباره گروه تروریستی جند‌الله) که برای فیلمبرداری با گروه به برلین سفر کرده بودند، در این شهر اعلام پناهندگی کردند.

کارگردان این فیلم، شب گذشته این خبر را تائید کرد.