دو رویکرد متفاوت خروج جامعه ایرانی از اسلام

من دقت کردم ایرانیانی که از عقاید اسلامی خود دست می کشند به دو دسته تقسیم بندی میشن

دسته کمی خیرخواهانه و انسان دوستانه در کمک به همنوعان خود جهت آزادی از این افیون (اسلام) کمک می کنند و میخواهند دانش و تجربیات خود را به اشتراک بگذارند تا به شکل گیری جامعه ای بهتر پویاتر داناتر و رهایی یافته تر از اسلام اهریمنی کمک شود .

و دسته بزرگتر ابتدا از اینکه عمر خود را صرف اباطیل و اراجیف اسلام کرده اند و زندگی و شادی و لذت بردن از دنیا را باخته اند تازه میفهمند چه خاکی بر سرشون شده و چون حسود و حریص و بدبخت هستند حالا چشم دیدن دیگران را نداشته و در گسترش اسلام برای دیگران می کوشند. به بیان دیگه خودشون دیگه مسلمون باقی نمی مونند اما ترجیح میدن بقیه مسلمان باشند و مثل سالهای مسلمانی آنها جان بکنند و زندگی بر ایشان حرام شود. ذات بد نیکو نگردد زانکه بنیادش بد است.

در نوع اسلامی که این دو نوع شخصیت متفاوت در گذشته خود داشته اند هم تفاوت وجود دارد.

گروه اولی مسلمانان بی آزار و زخم خورده از اسلام
و گروه دومی مسلمانان مزاحم و انگل جامعه
بوده اند.