دو روستا در شیراز تخلیه شد

ده دستگاه اتوبوس برای تخلیه روستاهای ماه فیروزان و کوشکک اعزام شد

اهالی منطقه با تخلیه مخالفت کردند

تداوم تجمع اعتراضی بازنشستگان در شهرهای میهن / بازنشستگان خطاب به رئيسی: شش کلاس بی سواد گند زدی به اقتصاد

بازنشستگان در ادامه تظاهرات روزهای قبل خود امروز چهارشنبه ۲۵خرداد هم در یک اعتراض سراسری جهت احقاق خواسته‌هایشان در شهرهای اهواز، کرمانشاه، تهران ، شوش

بیشتر بخوانید