دومین روز اعتصاب مغازه داران و تعطیلی مراکز تجاری گناوه +عکس

دومین روز اعتصاب مغازه داران و تعطیلی مراکز تجاری گناوه (استان بوشهر) در اعتراض به مشکلات ته لنجی.

ته لنجی