دولت می‌خواهد کرونا مثل تصادفات رانندگی شود؟

دولت بدترین سناریوی ممکن را برای کنترل شیوع انتخاب کرده است؛ این نظر رئیس مرکز تحقیقات بیماری‌های نوپدید انستیتو پاستور درباره سیاست‌ دولت در مقابله با کرونا است.
احسان مصطفوی در نشست خبری مجازی درباره سیاست ایمنی جمعی گفته است «ایمنی جمعی یعنی مردم با وجود شیوع ویروس زندگی طبیعی خودشان را داشته باشند و مرگ‌ومیر ناشی از آن مثل سوانح ترافیکی هر چند وقت یک بار عده‌ای را قربانی کند. الان همه چیز به عهده مردم گذاشته شده است، اینکه خودشان رعایت‌کنند، سفر نروند و … ایمنی جمعی زمانی اتفاق می‌افتد که مردم بی‌ملاحظه شوند و به ترددها ادامه دهند، درست مثل وضعیتی که حالا شاهدش هستیم، اما این روش هزینه‌های زیادی بر دوش نظام درمان می‌گذارد. این بدترین سناریویی است که می‌توان برای کنترل شیوع نوشت.»