دور دوم اعتصاب سراسری کامیون‌داران ایران امروز آغاز شد

براساس فراخوان قبلی؛ دور جدید اعتصاب سراسری کامیون‌داران از امروز دوشنبه اول مرداد ماه؛ آغاز شده است.

در جاده خوزستان؛ رانندگان کامیون جلوی کامیونهایی که بار داشته باشند را گرفته و به آنها اجازه رفت و آمد نمی دهند.

در اعتصاب سراسری کامیون‌داران بندر امام؛ پایانه خلوت است و رفت و آمدی در آن نیست.

پایانه اصفهان نیز خلوت گزارش شده است. در پایانه تهران هم خبری از رفت و آمد کامیونها نیست و کامیونداران دست به اعتصاب زده اند.

یک راننده میگوید در جاده پلدختر حتی سواریها هم نیستند من به این خلوتی تا حالا ندیدم!

اعتصاب سراسری رانندگان کامیون، کرمانشاه

 کامیونداران دشت ارژن به شیراز هم به اعتصاب سراسری کامیون‌داران پیوسته‌اند.

در جاده بین المللی شیراز به اهواز نیز هیچ کامیونی دیده نمی شود و کامیونداران اعتصاب کرده اند.

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=kLdruJTGCeo?feature=oembed]

جاده تهران ساوه از کامیون خالی است اعتصاب به خوبی شکل گرفته است

جاده تهران ساوه نشان می‌دهد از شلوغ‌ترین جاده های ایران به لحاظ تردد کامیون‌ها در تمام ساعات شبانه روز است. امروز یکم مرداد خالیست.

 در اعتصاب سراسری کامیون‌داران جاده کنگاور به همدان کاملا خالی است و هیچ کامیونی در رفت و آمد نیست.

اعتصاب سراسری کامیون‌داران در جاده بوشهر