دوربین های خود رژیم توطئه های امپراطوری دروغ را آشکار می کند

تصاویر ثبت شده دوربینهای نظارتی ترافیک جاده ای دوم فروردین خلوتی جاده ها و تناقض اخبار امپراطوری دروغ در مورد سفر نوروزی مردم

جاده ها خلوتند. عامل شیوع کرونا قرنطینه نکردن شهرهای ایران است

تداوم تجمع اعتراضی بازنشستگان در شهرهای میهن / بازنشستگان خطاب به رئيسی: شش کلاس بی سواد گند زدی به اقتصاد

بازنشستگان در ادامه تظاهرات روزهای قبل خود امروز چهارشنبه ۲۵خرداد هم در یک اعتراض سراسری جهت احقاق خواسته‌هایشان در شهرهای اهواز، کرمانشاه، تهران ، شوش

بیشتر بخوانید