دستکم ۲ تجمع اعتراضی برگزار شد

 امروز شماری از کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در مقابل ساختمان مدیریت این شرکت و جمعی از کارکنان مترو تهران در مقابل ساختمان اصلی شرکت مترو این شهر، در تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، امروز شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۸، جمعی از کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، دست از کار کشیده و در مقابل ساختمان مدیریت این شرکت دست به تجمع زدند.

کارگران معترض مطالبات خود را بازگرداندن شرکت به بخش دولتی، آزادی تمامی همکاران بازداشتی خود، پایان دادن به پرونده سازی‌ها، برگشت به کار همکاران اخراجی بدون هیچ قید و شرطی و داشتن امنیت شغلی، عنوان کردند.

گفتنی است که دور جدید اعتصاب و اعتراض کارگران مجتمع کشت و صنعت هفت تپه، از روز دوشنبه ۱ مهر ۱۳۹۸،به دلیل اخراج ۲۱ تن از همکارانشان آغاز شده است.

کشت و صنعت هفت تپه، قدیمی ترین کارخانه تولید شکر از نیشکر در کشور است که نیم قرن از تاسیس آن می‌گذرد و طبق اصل ۴۴ قانون اساسی اواخر سال ۱۳۹۴ از سوی سازمان خصوصی سازی از چرخه دولتی خارج و به بخش خصوصی واگذار شد.

حدود چهار هزار نفر به صورت رسمی، قراردادی و پیمانکاری در بخش های مختلف این شرکت بزرگ تولید شکر مشغول کار هستند.

شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در ۱۵ کیلومتری شهر شوش در شمال خوزستان واقع است.

به گزارش مهر، امروز شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۸، جمعی از کارکنان مترو تهران، در اعتراض به تغییر وضعیت شغلی خود، در مقابل ساختمان اصلی شرکت مترو این شهر دست به تجمع زدند.

یکی از معترضان گفت: “حدود ۱۵۰ نفر از کسانی که در شرکت مادر حراست هلدینگ مترو فعالیت می‌کنند و به طور رسمی کارمند مترو هستند، قرار است به یگان حفاظت شهرداری منتقل شوند. اگر قرار بود ما از ابتدا در یگان حفاظت کار کنیم، پس از ۱۵ سال سرگرد بودیم نه اینکه تازه به عنوان نگهبان فعالیت خود را آغاز کنیم”.

وی با اشاره به سخنان محسن هاشمی که اعلام کرده بود این تغییر وضعیت منتفی شده است، افزود: “رئیس هیئت مدیره مترو به دلیل آنکه در این مدت به مترو نیرو اضافه کرده است، ما را مازاد اعلام کرده و می‌خواهد ما از مترو برویم”.

در این گزارش آمده است مدتی پیش نیروهای حراست شرکت بهره‌برداری مترو نیز به تغییر وضعیت خود از «نیروهای حراست مترو» به «مجموعه یگان حفاظت» اعتراض کرده که این موضوع از سوی مدیران مترو تکذیب شد.

محسن هاشمی پس از این اعتراضات در متروی تهران گفت: “این اعتراضات به دلیل احتمال ایجاد تغییر ساختاری یا شرکتی شدن پرسنل بوده که با پیگیری‌های شورا مشخص شد این موضوع صحیح نیست و این شایعات به شدت رد شد و تصمیمی برای ایجاد تغییر ساختاری گرفته نشده است”.