درس عبرت: اعلام جرم بر ضد رئيس جمهوري پيشين مکزيک، پس از 33 سال!

اعلام جرم عليه «لويس اچه وريا رئيس جمهورمکزيک از 1970 تا 1976 ـ زماني که 82 ساله بود، به خاطر عملي كه 33 سال پيش از آن (در سال 1971) در دوران حكومت او صورت گرفته بود، گوشزدي است براي همه مديران امور كه پيش از اتخاذ هر تصميم، آينده و روزهاي ناتواني را در ذهن مجسم كنند.
اين پاراگراف كوتاه در نتيجه گيري ( كانكلوژن) بسياري از تفسير هايي به چشم مي خورد كه در دهه آخر جولاي 2004 درباره گرفتاري «اچه وريار» در اين سن و سال انتشاريافته بود.
در اين اعلام جرم، «اچه وريا» متهم شده بود كه دهم ژوئن 1971 دستور تيراندازي به دانشجويان معترض را به پليس داده بود كه ضمن آن ده تن كشته و 130 نفر ديگر مجروح شده بودند. به علاوه، سخنگويان او برچسب چپگرا و كمونيست بودن به اين دانشجويان زده بودند تا رسانه هاي آمريكايي از بزرگ كردن قضيه و جلب حمايت جهاني براي آنان اجتناب ورزند. دانشجويان خواستار يك دستگاه قضايي بهتر، تميز و كارآمد براي قلع و قمع غارتگران منابع عمومي و مجرمان اقتصادي و سوء استفاده گران بودند.
شاکيان در اعلام جرم خود نوشته بودند: تاکنون به دليل ادامه قدرت در دست حزب «P. R. I» كه اچه وريا وابسته به آن بود و هفت دهه قدرت را در مكزيك به دست داشت جرات شکايت کردن نداشتند و درخواست كرده بودند كه به همين دليل عذر تاخير آنان در تسليم دادخواست پذيرفته شود و قانون مرور زمان شامل اين پرونده نشود، و خون جوانانشان پايمال نگردد. «اچه وريا»ي سالخورده در پاسخ گفته بود که شهردار مکزيکو سيتي كه پليس شهر از عوامل شهرداري است دستور تيراندازي به سوي دانشجويان را داده بود که در آن روز يک اجتماع اعتراضي برپا داشته بودند، نه او.
دادستاني كه اين اعلام جرم را دريافت كرده، به همان گونه كه پيش بيني مي شد 25 جولاي 2004 آن را به دليل گذشت 33 سال از حادثه و مشمول مرور زمان شدن آن ردّ کرده ولي راه را براي احاله شکايت به ديوان عالي مکزيک باز گذارده و گفته بود که تنها در صورت موافقت ديوان عالي است كه مي تواند به اعلام جرم رسيدگي کند زيرا که اين ديوان است که حق دارد دستور بازگشايي پرونده ها و يا آغاز رسيدگي به اتهامي را که عمل، مشمول مرور زمان شده باشد با توجه به عذر شاكي و محذور او که چرا به موقع تسليم شکايت نکرده است بدهد. «فوكس» رئيس جمهور وقت مكزيك هم قول داده بود كه از باز كردن و به جريان انداختن پرونده حمايت کند.