درباره ما

ایران آینده تنها چیز مهمی برای ما بود که آن رو گره خورده به مسائل روز ایران میدیدیم

ما هم سعی داریم که تمام مسائلی که در صدا و سیمای حکومتی ایران به تصویر کشیده نمیشود

 و یا در جراید در داخل ایران مجوز انتشار ندارد را برای شما منتشر کنیم

ما بدون هیچ چشم داشت و هیچ پشتیبانی از هیچ کدام از گروه های اپوزسیون و به صورت

کاملا مستقل عمل میکنیم قطعا این رسانه پر از کاستیها و اشتباهات و نقاط ضعف هست چرا که

 با کمترین نیروی انسانی اداره میشود “ما با تمام وجود منتظر انتقادات شما هستیم  تا جایی که

امکان داشته باشد و توان باشد در رفع مشکلات این رسانه مستقل اقدام میکنیم

 

با سپاس از شما مدیر رسانه ایران آینده ایمان

راه های تماس با ما 

email: iman@iranayande.de

telegram: @iman_iranayande