دبیر شورای‌عالی فضای مجازی: کارگروه مقابله با فناوری اینترنت ماهواره‌ای تشکیل شد

ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای‌عالی فضای مجازی، از تشکیل کارگروهی در مرکز ملی فضای مجازی برای مواجهه با فناوری اینترنت ماهواره‌ای خبر داد و گفت که ممکن است این فناوری، کارآمدی شبکه ملی اطلاعات را زیر سوال ببرد.

او با بیان اینکه «ما مواجه هستیم با این موضوع که منظومه‌های ماهواره‌ای در حال آمدن هستند»، گفت که با آمدن اینترنت ماهواره‌ای ممکن است که به یکباره کل شبکه ملی اطلاعات زیر سوال برود.

فیروزآبادی افزود که اگر شبکه ملی اطلاعات نتواند خدمات بهتر، ارزان‌تر و با سرعت بیشتر و با تنوع بیشتر ارائه دهد، عملا شبکه ملی، تحت الشعاع شبکه‌های جهانی اینترنت ماهواره‌ای که عمدتا هم آمریکایی هستند، قرار خواهد گرفت.

دبیر شورای‌عالی فضای مجازی گفت که برای آنکه حکمرانی فضای مجازی خدشه دار نشود، باید تدابیری اتخاذ کرده و مقررات استفاده از اینترنت ماهواره‌ای را تدوین و اجرا کنیم و به هر حال برای مقابله با این فناوری راه حل های مختلفی وجود دارد که آن را بررسی و پیگیری می‌کنیم.