دانشگاه، سهم دهک‌های بالای جامعه

دانشگاه، سهم دهک‌های بالای جامعه

رتبه‌های زیر ۳هزار کنکور چه کسانی هستند؟

۳۳ درصد قبولی‌های ریاضی و ۱۴ درصد انسانی‌ها از منطقه یک تا ۶ تهران هستند و ۸۱ درصد از دهک ۸ تا ۱۰؛
۵۶ درصد قبولی پزشکی از دهک ۱۰ هستند؛
۶۲ درصد قبولی کامپیوتر از دهک ۱۰ هستند؛
۲۵ درصد کل قبولی‌ها از ۹ منطقه تهران هستند؛
۳۷ درصد از مدارس سمپاد (استعداد درخشان) هستند؛
و ۵۵ درصد ورودی های فنی و مهندسی دانشگاه صنعتی شریف از دهک ۱۰ هستند.
مطالعات اجتماعی انجام شده در وزارت رفاه در سال ۹۶ نیز نشان می‌دهد که سهم سه دهک بالای درآمدی جامعه از ظرفیت ۱۵رشته منتخب دو دانشگاه سراسری شهید بهشتی و علامه طباطبایی تقریبا شش برابر دهک‌های کم‌درآمد جامعه بوده است. به ‌بیان دیگر، دانشجویانی که از نظر وضع درآمدی جزء طبقه مرفه محسوب می‌شوند، شش برابر بیشتر از فقرا و محرومان از ظرفیت دو دانشگاه بزرگ کشور بهره برده‌اند.

این آمارها نشان می‌دهد که خصوصی‌سازی آموزش پیش از ورود به دانشگاه و در همان سال‌های تحصیل در مدارس آغاز می‌شود. روندی که بعدتر در تغییر میزان ظرفیت‌های روزانه-شبانه دانشگاه به نفع صندلی‌های پولی تداوم پیدا می‌کند.

در نتیجه‌ی این بی‌عدالتی آموزشی که حالا دانشگاه را به محلی برای ارتقا تحصیلی و شغلی قشر مرفه و پولدار تبدیل کرده است، قشر فرودست و طبقه کم‌درامد بیش از پیش از اندک امکانات موجود برای تحصیلات عالیه و تحرک اجتماعی باز می‌ماند.

پاسخ حاکمیت مستبد جمهوری اسلامی برای چنین وضعیتی چیست؟ بازداشت معلمانی که از عدالت اموزشی سخن می‌گویند و سناریوسازی‌های امنیتی علیه آنان. معلمان عدالت‌خواه را به بند می‌کشد و طبقه‌ی پولدار نخبه‌ی خودش را در مدارس غیرانتفاعی و دانشگاه‌ها پرورش می‌دهد. نیروهای آموزش‌دیده‌ای که بعدتر یا در قالب توحید عزیزی‌ها و .. سر از آمریکا و اروپا درمی‌آورند و کباده‌ی ولایت می‌کشند، یا در قالب یامین‌پورها نگران شورت زن‌ها بر سر چوب می‌شوند.

منبع آمار: فرهیختگان