دادگاه زندانی سیاسی پویا قبادی

به گزارش کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام، روز دوشنبه ۲۱ تیرماه ۱۴۰۰ جلسه رسیدگی به پرونده زندانی سیاسی پویا قبادی در شعبه ۲۸ تهران توسط قاضی مقیسه برگزار شد.

جلسه دادگاه با وکالت آقایان مصطفی نیلی و بابک پاک نیا برگزار شد. ادامه جلسه دادگاه به تاریخ بعدی موکول شده است.

اتهامات پویا قبادی و هم پرونده او وحید بنی عامریان پیش از این در دادگاه روز ۲۳ شهریور ماه ۹۹، توسط قاضی مقیسه «اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت و همکاری موثر با سازمان مجاهدین خلق»، «تبلیغ علیه نظام»، «تخریب اموال دولتی» و «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی»، اعلام شده بود.

قاضی مقیسه ای در جلسه قبلی دادگاه این دو زندانی را متهم به محاربه و تهدید به اعدام کرده بود.

در جلسه قبلی دادگاه وکلای مدافع این دو زندانی سیاسی به دلیل نقص در پرونده درخواست رسیدگی مجدد کرده بودند.

زندانی سیاسی پویاقبادی، متولد سال ۱۳۷۱ از سنقر و دارای لیسانس برق است.

پویا قبادی، در اسفند ۹۷ دستگیر و مدت سه ماه در سلولهای ۲۰۹ اوین تحت بازجویی و شکنجه قرار داشت. به طوری که در اثر فشارهای وارده مدت یک ماه خون دفع می کرد و بسیار ضعیف شده بود.

این زندانی سیاسی پس از طی دوران بازجویی در سلولهای انفرادی اوین، به بند ۴ این زندان منتقل و در اواسط سال ۹۸ به زندان تهران بزرگ منتقل گردید.

پویاقبادی پیش از این نیز در فروردین ۹۷ بازداشت و به قید وثیقه آزاد شده و در پرونده اول خود به اتهام «تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی» به ۵ سال زندان محکوم شده بود.