دادسرای فاشیستِ اسلامی به خانواده‌اش گفته؛ چرا جمع نمی‌کنید از ایران بروید؟

رضوانه محمدی، فعال برابری جنسیتی، در توییتر خبر داد که در دادسرا به خانواده‌اش گفته‌اند چرا جمع نمی‌کنید از ایران بروید؟!

از آن زمان که مجری صداوسیمای جمهوری اسلامی گفت «هر کس نمی‌خواهد، جمع کند از ایران برود» مدت زیادی نگذشته است.

امجد حسین‌پناهی هم در توییتر نوشته که «اداره اطلاعات به ما گفته شما که به جمهوری اسلامی اعتقادی ندارید چرا خانوادگی از ایران نمی‌روید؟»