خیابان‌های استان میسان عراق صحنه تظاهرات ضدحکومتی

استان «میسان» عراق ھم تظاھرات ضد فساد دولتی و ضد جمھوری اسلامی شروع شدە است.

حشدشعبی بە مردم تیراندازی می‌کند. معترضین شیعە حاضر نیستند بە خانەھایشان برگردند.

ادامه گزارش در وبسایت ایران آینده

تداوم تجمع اعتراضی بازنشستگان در شهرهای میهن / بازنشستگان خطاب به رئيسی: شش کلاس بی سواد گند زدی به اقتصاد

بازنشستگان در ادامه تظاهرات روزهای قبل خود امروز چهارشنبه ۲۵خرداد هم در یک اعتراض سراسری جهت احقاق خواسته‌هایشان در شهرهای اهواز، کرمانشاه، تهران ، شوش

بیشتر بخوانید