خودکشی ۸۴ تهرانی در یک روز

هشتاد و چهار تهرانی بین ساعت ۷ و ۳۰ دقیقه روز پنجشنبه تا ساعت ۷ و ۳۰ دقیقه جمعه ۲۷ فروردین ماه در تهران اقدام به خودکشی کردند که یکی از آنان در صحنه جان باخت.در این ۸۴ اقدام به خودکشی ، انواع مختلف خودکشی از دارزدگی، خودزنی ، مسمومیت دارویی رخ داده است که ۵۸ مورد از این اقدام به خودکشی ها برای نجات ، نیاز به انتقال به بیمارستان داشتند البته ۱۴ مورد حاضر به رفتن به بیمارستان نشدند یک مورد نیز ،در محل اقدام به خودکشی، فوت کرده بود. مابقی موارد نیازی به انتقال به بیمارستان نداشتند. مرگ حدود ۱۲ تهرانی در یک روز بخاطر خودکشی گفتنی است بعد از انتقال خودکش های تهرانی به بیمارستان ها حدود ۱۰ تا ۱۲ تهرانی فوت کردند که آمار قابل تاملی برای یک روز تهران به حساب می آید و خوشبختانه ۷۴ مورد از خودکش ها از مرگ نجات یافتند که خانواده هایشان باید با اقدامات روانکاوانه آنان را در مسیر سالمی قرار دهند. بنابه این گزارش؛ در یکسال گذشته نحوه خودکشی ها خشن تر شده است و مسمومیت دارویی کمتر و اقدام با سلاح گرم و سقوط از ارتفاع بیشتر شده است.