خودکشی دست‌کم ۱۷ شهروند کُرد در آبان ماه ٩٩

طی ماه گذشتە دست‌کم ۱۷ شهروند کُرد در شهرهای مختلف کُردستان بە زندگی خود پایان دادەاند کە سن دو نفر از آنها زیر ١٨ سال بودە است.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، طی آبان ماه ١٣٩٩، دست‌کم ۱۷ شهروند کُرد در شهرهای مختلف کُردستان بە زندگی خود پایان دادەاند.

بر طبق این گزارش، طی ماه گذشتە ۱۰ مرد و ۷ زن بە زندگی خود پایان دادەاند کە دو نفر از آنها (یک دختر و یک پسر) زیر ١٨ سال بودەاند. بیشتر موارد خودکشی بە دلیل مشکلات خانوادگی و فقر بودە است.

تفکیک بر حسب استان
استان ایلام: ۲ مورد (۱ زن و ١ مرد)
استان کرمانشاه: ۳ مورد (۱ مرد و ۲ مرد)
استان کُردستان: ۸ مورد (۴ زن و ۴ مرد)
استان آذربایجان‌غربی: ۴ مورد (۱ زن و ۳ مرد)

دلیل خودکشی
مشکلات خانوادگی: ۶ مورد (۵ زن و ١ مرد)
فقر و بیکاری: ۶ مورد (۶ مرد)
نامعلوم: ۵ مورد (۲ زن و ۳ مرد)

نوع خودکشی

حلق آویز: ۱۲ مورد (۵ زن و ۷ مرد)
خوردن قرص: ۲ مورد (١ زن و ۱ مرد)
پرتاب از بلندی: ١ مورد (١ زن)
استفاده از اسلحه: ۲ مورد (۲ مرد)