خدمات زندانبانی جمهوری اسلامی در بسیاری از شاخص‌ها در دنیا کم نظیر است

رئیس سازمان زندان‌های اسلامیون می گوید که خدمات زندانبانی ما در بسیاری از شاخص‌ها در دنیا کم نظیر است‎.

پارس نیوز گزارش می دهد که حاج محمدی رئیس سازمان زندان‌ها در دیدار با معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر بر ضرورت هم افزایی و همکاری در زمینه بیان دستاورد‌های حقوق بشری در نظام قضایی ایران تاکید کرد و گفت: اقدامات و خدمات زندانبانی ما در بسیاری از شاخص‌ها در دنیا کم نظیر است.

رئیس سازمان زندان‌ها با بیان اینکه ظرفیت‌های فراوانی برای همکاری وجود دارد گفت: باید به گونه‌ای عمل کنیم که برغم تلاش دشمنان، به واسطه تلاش‌های انجام شده در زندان نیز حقانیت نظام را تبلیغ کنیم.

یکی از کار‌های مهمی که باید انجام دهیم تدوین سند‌های بین‌المللی در زمینه معرفی و ارائه موفقیت‌ها و دستاوردهایمان به سایر کشورهاست.

البته محمدی فراموش کرد بعضی از شاخص‌ها و نمونه‌های این خدمات را نام ببرد، مانند: پرونده سازی شاهدینِ دروغین، شلاق، کتک، تجاوز، شكنجه و قتل.