خاونکار

یاران یار مەیوو
یاران مزگانی دەنگ یار مەیوو
دەنگ کەش و کۊ، بەڕ و بار مەیوو
مزگان مزگانەن خاونکار مەیوو

عیدیاران، خاوندکار، عیدیاران یا خاوندگار مهم‌ترین عید مذهبی مردم ایل نورعلی ومیربیگ و اهل یارسان است که به آن جشن مرنو، جشن پادشاهی یا عید یاران هم گفته می‌شود. خاونکار هر ساله بر اساس گاه‌شماری کردی گرمسیری سلطانی در آغاز زمستان کردی برابر آبان ماه خورشیدی برپا می‌شود. این عید جشنی سه روزه است که مردم یارسان در طول این سه روز خروس و انار نذر میکنند و نان‌هایی که به زبان محلی(گِرده و کولیره)نام دارد بین همدیگر پخش میکنند

واین سنت دیرینه رابه جا میآورند.