خانواده‌های بازداشت شدگان تظاهرات بازار در مقابل اوین تجمع اعتراضی برگزار کردند

 

خانواده های بازداشت شدگان تظاهرات بازار در مقابل زندان اوین تجمع کردند. روز گذشته صدها تن از شرکت کنندگان تظاهرات اعتراضی در تهران بازداشت شدند.

روز چهارشنبه ۶ تیر ۹۷  جمعی از خانواده های بازداشت شدگان تظاهرات بازار در مقابل زندان اوین تجمع کردند.

از تعداد بازداشت شدگان تظاهرات و اعتصاب بازار  تهران آمار دقیقی در دست نیست اما گفته می‌شود روز سه‌شنبه ۵ تیر ۹۷ صدها تن از شرکت کنندگان تظاهرات اعتراضی در تهران بازداشت شدند.

تعدادی بازداشت شدگان تظاهرات بازار  شب گذشته را در بازداشتگاه «وزرا» گذراندند و امروز به «دادسرای» اوین منتقل شده‌اند.

یکی از خانواده‌های بازداشت‌شدگان گفت: «برای پیگیری به زندان رفتیم و آنجا اسامی ۳۰ بازداشتی مربوط به اعتراض بازار تهران را برای ما خواندند و ساعتی بعد لیست ۳۰ نفره دیگری قرائت کردند که نام اعضای خانواده ما در آن بود، اما اعلام کردند که این افراد در اوین حضور ندارند.

او می‌گوید هرچقدر درخواست کردیم به ما بگویند که افراد معترض در کدام بازداشتگاه هستند، از این کار امتناع کرده و سعی داشتند خانواده‌ها را متفرق کنند.»

گزارش‌ها حاکی است که تعداد زیادی از تظاهرکنندگان روزهای گذشته در تهران، بازداشت شده‌اند. این خبر به نقل از «دادستانی» تهران منتشر شده است. «دادستانی» تهران گفته است این افراد همچون دستگیرشدگان ناآرامی‌های دی‌ماه محاکمه خواهند شد.

روز سه شنبه ۵ تیرماه ۱۳۹۷، ایسنا با انتشار گزارشی نوشت: «که تعداد زیادی از کسانی که در تظاهرات و ناآرامی‌ها نقش داشته‌اند، بازداشت شده‌اند. دادستان تهران گفته است که جمهوری اسلامی با تمام قوا با آنچه او آشوب و ناامنی نامید، مقابله خواهد کرد.»

«دادستان» تهران اعلام کرد « سیاست جمهوری اسلامی ایران در قبال بازداشت شدگان ناآرامی‌ها و تظاهرات روزهای گذشته پایتخت، همان سیاستی است که در ارتباط با دستگیرشدگان ناآرامی‌های دی‌ماه و اسفندماه سال ۱۳۹۶ اجرا شد.»