خامنه ای خواستار حداکثر بهره برداری از فضای اعتراضات آمریکا شد.

خامنه ای در جلسه ای با سران نیروهای گمنام سپاهی و اطلاعآتی, خواستار حداکثر بهره برداری از فضای اعتراضات آمریکا شده است و این فرصت را بهترین زمان برای به زمین زدن ترامپ و آمریکا خوانده است.
به گفته خامنه ای نیروهای سایبری و امنیتی نظام این فرصت را از دست بدهند, این مساوی با اضمحلال نظام اسلامی ایران و فروپاشی زودتر از موعد ج.اسلامی خواهد بود…..