حکومت فاسد جمهوری اسلامی مسوول جان هزاران زندانی سیاسی !

علاوه بر نسرین ستوده ، سه زندانی سیاسی دیگر به نامهای رضوانه خان‌بیگی، حسین سرلک و مرتضی نظری  در اوین دست به اعتصاب غذا زدند. اعتراض آنها به مخالفت دادستانی و نهادهای امنیتی با مرخصی آنان بوده .
جمهوری اسلامی با مخالفت کردن با آزادی موقت زندانیان سیاسی در این شرایط که ویروس کرونا به زندان‌ها سرایت کرده قصد جان آنها را کرده . مقام‌های قضایی با درخواست بازدید ماموران سازمان جهانی بهداشت از زندان اوین مخالفت کرده‌اند.
بنا بر گفته زندانیان حتی اقدامات زندان برای کنترل ویروس کرونا نه تنها موثر نبوده بلکه مشکلات بیشتری را هم ایجاد کرده ! از جمله مواد ضدعفونی کننده ای که استفاده می‌شود معلوم نیست چه موادیست و‌ باعث تنگی نفس زندانیان شده !
از هر طریقی که میتوانیم‌ برای کمک به زندانیان  استفاده کنید