حمید رسولی

  ۲۲ ساله از مهرشهر کرج به ضرب گلوله نیروهای یگان ویژه در اعتراضات مسالمت آمیز آبان ۹۸ شهید شد.

روحش شاد و یادش گرامی،
راهت ادامه دارد هموطن