حميد شيخانى

يكى از بازداشت شدگان ماهشهر زير شكنجه كشته شد.

حميد شيخانى فرزند حمد در روز اول قيام در شهرک طالقانى (کوره‌ها) بندرماهشهر(معشور) دستگیر می‌شود، دوم آذر از خانواده‌اش مى‌خواهند جنازه‌اش را تحويل بگيرند.

حميد ۳۵ سال داشت، متاهل و داراى كودک ۷ ساله. آدمكشان خامنه‌اى او را زير شكنجه كشتند و روز دوشنبه ۴ آذرماه ۱۳۹۸ با اجبار و زور نيروهاى سپاه ج اسلامى فقط با حضور خانواده و زير كنترل نيروى سپاه دفن شد.

حميد در ۲۶ آبان بازداشت و در دوم آذر خبر كشته شدنش را به خانواده دادند.

روحش شاد و یادش گرامی،
راهت ادامه دارد هموطن