حمله مزدوران علی خامنه‌ای به کارگران آذرآب ارک و حضور اعتراضی خانواده‌های کارگران بازداشتی

۲۹ مهر ۹۸- حمله مزدوران علی خامنه‌ای به کارگران آذرآب ارک و حضور اعتراضی خانواده‌های کارگران بازداشتی

امروز دوشنبه ۲۹ مهر ۹۸، از ساعت ۱۲، خانواده‌های کارگران بازداشتی آذرآب اراک که روز یکشنبه ۲۸ مهر توسط مأموران سرکوبگر رژیم بازداشت شدند، در اعتراض به بازداشت بستگانشان به محل کارخانه آذرآب رفتند.

نیروهای سرکوب‌گر انتظامی با شلیک گازاشک‌ آور مانع از پیوستن خانواده‌ها به کارگران در کارخانه شدند.

کارگرانی که از صبح در کارخانه بودند، به حمایت از خانواده‌ها برخاستند و با روشن کردن آتش و پرتاب سنگ از خود دفاع می‌کردند.

این تجمع در حالی برگزار شد که رژیم ستمگر ایران برای جلوگیری از تجمع کارگران کارخانه را تعطیل کرده بود و ماموران یگان ضدشورش و نیروی سرکوبگر انتظامی نیز به محل اعزام شده بودند.

کارگران در این تجمع خواستار آزادی همکاران‌شان شدند و شعار می‌دادند: کارگر زندانی آزاد باید گردد