حمله به سهیلا حجاب و مجروح کردن او در زندان – آیا رژیم برای حذف فیزیکی او نقشه کشیده است؟

روز گذشته سهیلا حجاب زندانی زن سیاسی محبوس در زندان قرچک ورامین پس از تهدیدهای مکرر توسط عوامل امنیتی زندان توسط یک مجرم مواد مخدر در زندان توسط قطعات شکسته لیوان به شدت از ناحیه شکم مورد حمله قرار گرفت و جراحتهای عمیقی در پی این حمله به این زندانی زن سیاسی وارد شد .

بنا بر گزارشات این زندانی سیاسی به بهداری و سپس به بیمارستان به بیرون زندان منتقل شده است . فعالان نسبت به امنیت این زندانی سیاسی اظهار نگرانی شدید کرده اند .

پیش از این حادثه فایل صوتی از این زندانی سیاسی  منتشر شده بود