حمایت نظامی امنیتی ها از خُنثی سازی صادق لاریجانی

دستور کار سیاست را در رژیم ولایت فقیه فساد دیکته می کند. این همان دینامیزمی است که مُعاون پیشین قوه قضاییه را به دادگاه کشانده، آقای ناطق نوری را به عُنوان هدف نشانه گذاری می کند و با جوهر آن نامه تشویقی سرکردگان سپاه پاسداران به آقای ابراهیم رئیسی نوشته می شود.

کمتر کسی باور دارد نمایشی که با بازیگری دستگاه قضایی در جریان است، به راستی با هدف “مُبارزه با فساد” ترتیب داده شده و جالب اینجاست که هُجوم ناشیانه رهبران و پایوران حُکومت برای به جیب زدن سود سیاسی – اقتصادی آن، جا انداختن این ادعا نزد جامعه و باورپذیر کردنش را از آنچه که هست، سخت تر می کند.

تیری که از چله کمان باند حاکم به سمت آقای طبری رها شده، تنها با یک واسطه به هدف می نشیند و آن، رییس او، آیت الله صادق لاریجانی، است. در کشمکش دسته بندیهای قُدرت، آقای لاریجانی با دسیسه چینی رقیبان برای بیرون انداختن اش از گردونه رقابت روبرو شده است. آنگونه که می نماید، رییس پیشین دستگاه قضایی، نام خود را به عُنوان نامزد جانشینی آقای خامنه ای به میان گود افکنده بود و اینک با کُمک ناخواسته آقای طبری، این فرش از زیر پایش کشیده شده است. . .

 

منبع: وب سایت ایران نبرد