حمایت دانشجویان دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تهران از تحصن معلمان با تعطیلی کلاس درس

 

تحصن معلمان ؛ حمایت دانشجویان دانشگاه تهران و دانشگاه علامه با تعطیلی کلاس درس

روز دوشنبه۲۳مهر۱۳۹۷ دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه در حمایت از تحصن معلمان در اعتراض به فقر، سرکوب، زندانی کردن دانشجویان و معلمان، کلاس‌های درس خود را تعطیل و اقدام به برگزاری تجمع کردند.

دانشجویان در این تجمعات اعتراضی بر همبستگی و حمایت کامل خود از معلمان متحصن در سراسر کشور و خواسته‌های برحق آن‌ها  تاکید کردند.

در تجمع دانشجویان دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تهران، در ابتدا بر اتحاد همه اقشار جامعه علیه وضعیت فاجعه بار اقتصادی و اجتماعی شعار می‌دادند:« معلم، دانشجو، کارگر، اتحاد! اتحاد!» و «برخورد امنیتی محکوم است محکوم است».

حمایت دانشجویان دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تهران از تحصن معلمان با تعطیلی کلاس درس

دانشجویان سپس علیه حسن روحانی و طرح بی‌محتوای «امید درمانی» که چیزی جز بگیر و ببند و دستگیری و سرکوب دانشجویان و معلمان و پولی کردن دانشگاه‌ها و مدارس نیست شعار «راه امید درمانی دانشجوی زندانی » و «راه امید درمانی معلم زندانی» و«تا معلم در حبسه در کلاسا بسته» و «”کلید دانش بنگاه دست توئه روحانی اسم رمز ورودش شده امیددرمانی» و «آموزش پول گردان تضعیف زحمتکشان» و «دولت اعتدالی سفره ما شد خالی» سر دادند.

روی دستنوشته‌هایی که در دست دانشجویان بود نوشته شده بود: «همه‌اش که نباید ترسید راه که بیفتیم ترسمان می‌ریزد» و «آموزش رایگان حق همه دانش‌آموزان و دانشجویان است» و«محمد حبیبی، جعفر ابراهیمی، اسماعیل عبدی، محمود بهشتی» و «محمد شریفی مقدم دانشجو معلم  و درویش زندانی» و «معلمان از حقوق خود و دانش‌آموزان حمایت می‌کنند».

همبستگی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه با معلمان متحصن

حمایت دانشجویان دانشگاه تهران و دانشگاه علامه با تعطیلی کلاس درس

دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه نیز به حمایت از معلمان متحصن برخاسته و با تعطیلی کلاس‌های درس در محوطه دانشگاه دست به تجمع زده و همبستگی خود را با معلمان ابراز کردند.

دانشجویان پلاکاردهایی در دست داشتند که روی آن‌ها نوشته بود: «فعالین صنفی معلمان را آزاد کنید» و «در همبستگی با معلمان دانشجویان دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه علامه».