حمایت از زندانی سیاسی پریزاد حمیدی شفق

ما هم حمایت می‌کنیم از آموزگار آزادگی و متفکر دربند پریزاد حمیدی شفق که اگر خیانت ژورنالیست‌های خائن و سایه کثیف زندانیان فیک و فعال مه‌دنی مثل .

.نسرین ستوده و نرگس محمدی نبود، پریزاد را همه می‌شناختند و از او مبارزه را درس می‌کردند

پریزاد حمیدی ‌شفق ۳۸ساله است، او فوق‌لیسانس مدیریت، مدیر و مدرس آموزشگاه فنی‌و‌حرفه‌ای و آموزگار انسان است که در تاریخ ۵ اسفندماه ۱۳۹۸، به دلیل فعالیت در فضای مجازی توسط نیروهای امنیتی در منزل خود در تهران بازداشت و به یکی از سلول‌های انفرادی بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲–الف زندان اوین منتقل شد. خانم حمیدی ‌شفق نهایتا پس از ۲۵ روز با پایان مراحل بازجویی در تاریخ ۲۹اسفند ۹۸ به زندان قرچک ورامین منتقل شد.