حضور داعش در ایران؛ باورها و تردیدها

مقامات ایرانی از حضور داعش در ایران خبر می​دهند. اما برخی از مسئولین در مورد وجود جریانی همسو با داعش در ایران تردید دارند. انتشار بیشتر خبرها با اعدام​ جمعی از پیروان اهل سنت و تشدید خشونت​ها در کردستان همزمان است.

مقام​های ایرانی از “در اختیارگرفتن خانه​های تیمی داعش”، “کشف کمربندهای انفجاری”، “جلوگیری از انفجارهای تروریستی از جمله در متروی تهران”، “ممانعت از پیوستن ۱۵۰۰ جوان ایرانی به داعش” و “کشته شدن عناصر داعشی” خبر می​دهند.