حسین راغفر استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا: افزایش تورم در سال آینده به عوامل بسیاری بستگی دارد

فروپاشی اقتصادی را اگر کماکان مخفی کردە و اعلام ھم نکنند به زودی مردم خود خواھند دید.

حسین راغفر استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا: افزایش تورم در سال آینده به عوامل بسیاری بستگی دارد ولی قطعا آن چیزی که اتفاق خواهد افتاد با این مقدار بودجه‌ای که دولت پیشنهاد داده و اقداماتی که در این چند وقته به دلیل کاهش فروش نفت، کاهش واردات و ثبت سفارشات انجام شده بسیار بیشتر از امسال خواهد بود.

تورم امسال طبق آمارهای رسمی ۴۶ درصد است که البته به نظر می‌رسد این عدد باید بالاتر باشد.