حسن عباسی: روحانی با اسرائیل ارتباط داشته

بازی موز و میمون اسلامیست های دوآتشه با سیاست  بازان دولتی و بده بستان های پشت پرده و سهم خواهی های دورافتادگان از قدرت در آستانه انتخابات (انتصابات بیت رهبری) شدت یافته است.

حسن عباسی مولد توهم توطئه که مدتی را با شکایت نمایشی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در باصطلاح زندان گذرانده، اخیرا پس از آزادی حسن روحانی را متهم به رابطه با اسرائیل کرد. این بازی های هیستریک تشنگان قدرت البته برای ما ایرانیان متاسفانه عادی شده اما هدف او چیست؟

با اینکار او حسن روحانی را در میان برخی اقشار که از بند تفکر آزاد هستند محبوب و در میان برخی دیگر که آزادتر از تفکر هستند، منفور می کند و این محبوبیت و تنفر به زعم او در حرکت مردم به سمت صندوق رای موثر خواهد بود، اقلا تا کنون چنین بوده. وقتی معتقدیم زیر تا بالای جمهوری اسلامی دزد هستند و دروغگو چندان سخت نیست پی بردن به نیت نهفته در سخنرانی های آتشین امثال حسن عباسی که خود را تئوریسین انقلاب می خواند.