حساب کاربری توییتر سپیده قلیان از دسترس خارج شد.

حساب کاربری توییتر سپیده قلیان، فعال مدنی، که در روزهای اخیر از حضور فعالانه یکی از «گزارشگران» تلویزیون حکومتی ایران در اتاق بازجویی از خود خبر داده بود، از دسترس خارج شد.

قلیان روز چهارشنبه، چهارم دی‌ماه، در یک رشته توئیت‌ نوشت که آمنه‌سادات ذبیح‌پور، گزارشگر صداوسیما و گوینده گزارش «طراحی سوخته» علیه فعالان کارگری، در طول بازجویی از او نه تنها «حضور» داشته، بلکه متنی از پیش آماده شده را برای خواندن از رو، مقابل وی گرفته بود.

صداوسیمای جمهوری اسلامی پس از بازداشت سپیده قلیان و تعداد دیگری از فعالان کارگری در سال ۹۷، شبه‌مستند «طراحی سوخته» را تحت عنوان «اعترافات» این فعالان پخش کرد و بازداشت‌شدگان را به ارتباط با گروه‌های خارج از کشور متهم کرد.