حامله شدن خاله توسط دعا نویس

پیجهای پارسا ایرانی در اینستاگرام:

@parsairani.1

@parsairani.2

@parsairani.3

@parsairani.4

@parsairani.live

(جهت مناظره و گفتگو در لایو لطفا دوستان مسلمان و شیعه خود را در لایو اینستاگرام به پیج لایو دعوت کنید.)

پارسا ایرانی در یوتیوب:

Youtube.com/parsairani