حامد اسماعیلیون : کتاب‌های خود را به وزارت خبیث ارشاد نفرستید

حامد اسماعیلیون در متنی که در صفحه فیسبوک خود منتشر کرد ضمن ابراز همدلی با خانواده بکتاش آبتین و تاسف بابت از دست رفتن این نویسنده از نویسندگان، فیلم سازان و هنرمندان خواست تا آثار خود را به وزارت ارشاد نفرستند و این وزارت را بایکوت کنند. او تاکید کرد که نه گفتن به سانسورچی و قاتل موثرتر از شعر و یادواره است. بخشی از نوشته حامد اسماعیلیون به شرح زیر است:

«روی سخنم با نویسندگان، فیلمسازان و هنرمندان ایرانی‌ست. دیدم اشعار بسیاری در رثای بکتاش آبتین سروده شده است که بسیار هم خوب است اما از یاد نبرید که نویسندگان این مملکت باید خود را تالیِ آن ۱۳۴ قلم‌به‌دست متعهدی بدانند که در روزهای تاریک دهه‌ هفتاد نامه تاریخی “ما نویسنده‌ایم” را امضا کردند و بسیاری از آنان جان بر سر این نامه نهادند.

لطفا نامه‌ای بنویسید و به مردم بگویید دیگر به این وزارت خبیث سانسور اثری نمی‌فرستید. در کنار هم بایستید و به سانسورچی و آدمکش نه بگویید. نامه‌ای بنویسید و به مردم بگویید آب به آسیاب دستگاه قتل و کشتار و سانسور نمی‌ریزید. از رونمایی کتاب چیزی درنمی‌آید اگر قصه‌ی مردم پیش از آن با ماژیک سیاه شده باشد چرا که کسی آن کتاب‌ها را نمی‌خواند. به وزارت خبیث ارشاد کتاب‌های خود را نفرستید. چون بسیاری دیگر که سال‌هاست چنین می‌کنند. قطعا برای به یاد آوردن مبارزی چون بکتاش آبتین، نه گفتن به قاتل و سانسورچی، موثرتر است از شعر و یادواره است.»