جواب گلوله، گلوله است؛ با اوباشی که ایران را اشغال کرده اند، باید با زبان خودشان حرف زد!

کم کم مردم آگاه میشوند و میفهمند یک فرد و یک شهروند معترض میتواند ۴ مامور جنایتکار رژیم را زخمی و یا به هلاکت برساند.

شهروند معترض ۴ : حکومت ۱

یادمان نرود :

آبان ماه ۹۸ ده ها هزار نفر از مردم ۰ : حکومت ۱۵۰۰+؟

تظاهرات میلیونی و سکوت سال ۸۸؛ مردم ۰ : حکومت ۱۲۸ + !؟

قدرت فردی اگر با برنامه ریزی به قدرت تیمی تبدیل شود، پیروزی بسیار نزدیکتر از آن است که میپنداریم.

در هر تجمع و تظاهرات و خیابانی که بسیجی ها و سپاهی ها مشغول پاسداری از بیضه های نظام هستند، این افراد حکم اشغال گر بیگانه را دارند. در زمان جنگ ایران و عراق چه نگاهی به سربازان صدام داشتیم؟ اکنون هم باید نگاهمان همان باشد تا ایران رهایی پیدا کند.

اتحاد این نیست که حرامیان ما را به مسلخگاه ببرند و گلوله بارانمان کنند، اتحاد یعنی هر ایرانی، تمام ادارات و ساختمان ها و افراد و سازمان هایی را که مشغول جنایت هستند، هدف مشروع بداند و چه به صورت تیمی و چه به صورت انفرادی، همانند این هموطن معترض عمل کند و نگذارد پاسداری از بیضه های نظام برای اوباش «درمانده» بی هزینه باشد.

روزی که جواب مشت، مشت شد و‌جواب گلوله، گلوله، آنگاه ما به پایان حکومت جمهوری اسلامی که بسیار ضعیف و سست بنیاد شده است، خواهیم رسید.

ایرنا خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی به نقل از فرماندهی انتظامی می‌گوید در جریان تجمع مقابل بنیاد شهید و امور ایثارگران “شخصی با سلاح کمری اقدام به تیراندازی به سمت ماموران و شهروندان کرده است”. بر اساس گزارش ایرنا در این تیراندازی چهار نفر از ماموران زخمی شده اند.
در سال های اخیر، تجمع های اعتراضی متعددی از سوی مجروحان و خانواده کشته‌شدگان که عمدتا مربوط به دوره جنگ ایران و عراق هستند، در برابر ساختمان بنیاد شهید برپا بوده است.
در گزارش های رسمی قبلی تعداد ماموران مجروح ابتدا دو و سپس سه نفر اعلام شده بود اما علی صالحی دادستان تهران تعداد ماموران مجروح را چهار نفر اعلام کرده است.

بر اساس گزارش ها دو مامور از یگان ویژه فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران هستند و نفر سومی که هدف قرار گرفته و مجروح شده، جانشین رئیس مرکز عملیات پلیس امنیت تهران بزرگ است.
نام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اخیرا به “فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران” تغییر کرده است.
بر اساس گزارش ها مامورانی که هدف قرار گرفته اند به بیمارستان منتقل شده اند.