جنگنده ایرانی قاهر 313_خیمه شب بازی دیگر از جمهوری اسلامی

ایران از یک هواپیما رونمایی کرده است در تصاویر اولیه که از این هواپیما منتشر شده ظاهراً یک هواپیمای مدرن و به روز است اما با توجه به سابقه جمهوری اسلامی در دروغ گفتن باید واقعیت این هواپیما را در ماههای آینده با توجه به اظهارات کارشناسان نظامی خارجی واگذار کرد اما به شخصه با توجه به سوالاتی که از نظامیان داخل ایران پرسیده ام این هواپیما کاملا از لحاظ فنی برای ایران امکان ساخت آن را ندارد

باید منتظر بود و دید ما هم منتظر اخبار جدید هستیم