جمهوری اسلامی در بهترین حالتش میتواند کره شمالی شود! قابل توجه اردشیر زاهدی ها !!

فعلا که جمهوری اسلامی در حال رفتن به قهقرای سقوط است و آخوندهای فاسد ۴- چنگولی به اموال تصاحب کرده خود چسبیده و در سوراخی از ترس کرونا مخفی شده اند. هیچ برنامه ای برای کمک به مردم و کسبه و فقرا ندارند و همه چیز را به جهت باد سپرده اند.
ولی مهمترین نکته اینست که این مفسدان حتی در بهترین حالت ممکن هم چیزی بیشتر از کره شمالی به مردم ایران تحویل نخواهند داد و تریاکی هایی مثل اردشیر زاهدی که بعد از ۴۰ سال خماری از خواب بیدار شده و می خواهند قمپوزی در بکنند باید اینرا بدانند که در این شرایط حساس که مملکت در شرف آزادی از یوغ آخوند-مغول های وحشی است, چنین حرف مفت زدن هایی میتواند عواقب بدی برای مردم زجر کشیده ایران داشته باشد و مفتخور هایی مثل او باید آگاهانه حرف بزنند !
قابل توجه اردشیر زاهدی ها +مسعود بهنود های مفت خور !!