جمال خاشقجی با چه چیز مخالف بود و چرا به قتل رسید؟

دیروز خبرگزاری های جهان خبری را مخابره کردند که کوتاه بود اما یک دنیا حرف پشتش نهفته است :

اجرای مجازات شلاق در عربستان ملغی شد

هر چه بیشتر ولیعهد و پادشاه آینده تازیان در عربستان دست به اصلاحات میزند، من بیشتر به این سوال فکر میکنم که چرا اصولا خاشقجی به قتل رسید و اصلا خاشقجی چرا با بن سلمان مخالف بود؟

فکر نمیکنم در طول این ۱۴ قرن کسی در عربستان سعودی به اندازه بن سلمان توانسته باشد قوانین ضد انسانی اسلام را تلطیف کند؛ خاشقجی دقیقا با چه چیزی مخالف بود؟ با حق رانندگی زنان؟ بدون نیاز به اجازه شوهر سفر رفتن؟ لغو اجرای شلاق و یا چه؟

اینکه او چون به طرز وحشتناکی به قتل رسیده است، دلیل نمیشود این سوالها را نپرسید!

آیا او همان حاکمان سنتی را برای جامعه اش مناسب میدانسته است؟ آیا او هم همانند عین الله های سیاست ایران ( بنی صدر، بازرگان، یزدی و …) غرب دیده و تحصیلکرده بوداست اما در دل عاشق «خمینی درون» خویش !؟ آیا تنها به صرف اینکه او حرفه اش خبرنگاری بوده است و مرگی خونین داشته میشود او را آزادیخواه نامید؟
مگر این همه قلم فروش استمرار طلب نداریم که شرف خویش را با صله های خامنه ای تاخت زده اند و دست شیطان را بوسیده اند…

خیلی دوست دارم بدانم چرا بن سلمان قتل خاشقجی را با همه هزینه هایش به سرانجام رساند!؟ آیا این دو نفر چیزی میدانستند که دیگران نمیدانند؟ اصولا خاشقجی چه مانعی برای انجام اصلاحات در عربستان میتوانست باشد؟

در خاورمیانه هرکس دست به اصلاحات اساسی زده است و دست و پای «اسلام» را کمی چسبی کرده است، عاقبت خوشی نداشته است. آن از رضا شاه کبیر که خلخالی های ملتش در نهایت جهالت و نادانی بر گورش توالت ساختند و آن هم از شاهی که به زنان ایرانی در جریان انقلاب سفید حق رای داد و با خمینی و دیگر انگل ها در افتاد، اما سرانجام همان زنان بر علیه او شوریدند و از عجایب روزگار که فریاد «خمینی ای امام» سر دادند و اسلام عزیز را با روسری چنان خواستند که هنوز تتمه تارومار شده ایشان حتی در قلب اروپا هم دل از «لچک» نکنده است!