جاسوسی که وقتی همکارش “شکدم” لو رفت بی‌سروصدا توسط شاگردان‌اش سربه نیست شد.!+عکس