تھدید توخالی برای تقویت روحیە نیروھای سپاە و ھواداران ولایت فساد


! پاسدار ابوحمزه به آمریکایی‌ها:

«۳ نقطه از مواضع حیاتی‌تان در تیررس ما قرار دارند،قطعاً و یقیناً تقاص خواهید داد!»

سردار غلامعلی ابوحمزه فرمانده سپاه ثارالله کرمان گفت: «تنگه هرمز شاهراه حیاتی غرب است بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد نفت غرب از آنجا عبور می‌کند و ما ۳۵ نقطه از مواضع حیاتی آمریکا در غرب آسیا را شناسایی کردیم و در تیررس ما قرار دارد.»

ھمە بدانند نظام در مقابل آمریکا ھیچ غلطی نخواھد کرد.