تهران ؛ مرگ بر دیکتاتور شعار هزاران جوان تماشاچی در ورزشگاه آزادی ، جمعه ۱۹مرداد

تهران جمعه ۱۹ مرداد ، جوانان تماشاچی و طرفداران تیمهای تراکتورسازی تبریز و استقلال تهـران در ورزشگاه آزادی شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند و در برخی قسمتهای ورزشگاه با نیروی انتظامی و نیروی ویژه که در ورزشگاه و اطراف آن مستقر شده اند درگیر شدند.

لازم به یادآوری است روز پنجشنبه ۱۸مرداد ۱۳۹۷ نیز در جریان مسابقه بین پرسپولیس و استقلال اهواز ؛ بین مردم و تماشاگران با نیروهای انتظامی و یگانهای ضدشورش درگیریهایی رخ داد. در جریان این درگیریها یکانهای ضدشورش بر اثر تهاجم جوانان مجروح شدند و نیروهای سرکوبگر مجبور به وارد کردن آمبولانس برای انتقال ماموران مجروح از ورزشگاه شدند در این درگیریها دهها تن از جوانان طرفدار هردو تیم مجروح شده بودند .