تهدید سردار سلامی

آقای سلامی مرزهای «زبان معیار» را یک‌تنه جابه‌جا کردند. آن‌ گونهٔ زبانی را که به قلمرو ملی و فراگیر اختصاص دارد و در رسانه‌های گروهی، مراکز فرهنگی و سیاسی و آموزشی بدان سخن گفته می‌شود، «زبان معیار» می‌گوییم.

حزب کومەلەکردستان ایران ادعای وزارت اطلاعات درباره همکاری این حزب با موساد را تکذیب کرد حزب کومه‌له در اطلاعیه‌ای اعلام کرد طرح چنین ادعاهایی «دستاویزی

بیشتر بخوانید