تنش و درگیری در زندان شیبان اهواز؛ زندانیان سیاسی مضروب شدند

خبرگزاری هرانا – روز یک شنبه شماری از مسئولان زندان شیبان اهواز به ضرب و شتم زندانیان سیاسی معترض این زندان پرداختند. سه نفر از این زندانیان در پی این درگیری مصدوم و به مرکز درمانی منتقل شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز یک‌شنبه ۱۲ اسفندماه ۱۳۹۷ مسئولان زندان شیبان اهواز شماری از زندانیان سیاسی معترض این زندان را در محوطه زندان مورد ضرب و شتم قرار داده و به سلول‌های انفرادی منتقل کردند. سه تن از زندانیان در پی این درگیری مصدوم شده و به مرکز درمانی منتقل شدند.

یک منبع مطلع در این خصوص به گزارشگر هرانا گفت:  “بعد از اعتراضات اخیر زندانیان سیاسی و امنیتی و اعتصاب غذای آنها در اعتراض به عدم تفکیک جرائم، مسئولان زندان شیبان، زندانیان جرائم دیگر را از زندانیان سیاسی جدا کرده و به بند ۸ منتقل کردند. بدین صورت زندانیان سیاسی در بندهای  ۴ و ۵ ماندند، اما در بین آنها تعدادی از زندانیان دیگر جرائم که سابقه خشونت و درگیری داشتند باقی مانده بود که روز یک‌شنبه میان آنها با زندانیان سیاسی درگیری به وجود آمد”.

این منبع مطلع در ادامه افزود: “در هنگام درگیری مسئولین زندان از جمله آقایان سخاوت، رئیس زندان، لاله زاری، زارع، ذوالفقاری و سید حمید موسوی در محل حاضر شدند و زندانیان سیاسی را مورد ضرب و شتم قرار دادند. مدتی بعد از درگیری، نیروهای امنیتی به بند ۵ حمله کردند، ۱۲ نفر از زندانیان را به محوطه زندان برده و مورد ضرب و شتم قرار دادند و سپس به سلول‌های انفرادی منتقل کردند. در پی این درگیری سه تن از زندانیان مصدوم شده و به مرکز درمانی منتقل شدند”.

لازم به ذکر است که در پی این درگیری از روز یک‌شنبه تا لحظه تنظیم این گزارش تماس‌های تلفنی زندانیان محبوس در بندهای ۴ و ۵ با خانواده‌هایشان قطع شده است.

عدم رعایت اصل تفکیک جرایم و استفاده ابزاری مسئولان زندان شیبان اهواز از اختلاف عقاید بین زندانیان محبوس در این زندان به افزایش فشار بر زندانیان سیاسی این زندان مبدل شده است. این فشارها در اواسط بهمن‌ماه به تنش و خشونت منتهی شد که در پی آن تعدادی از زندانیان سیاسی در اعتراض به این رفتار مسئولین دست بهاعتصاب غذا زده و خواهان رعایت اصل تفکیک جرائم شدند.